Flykending.dk

Links

Preview by Thumbshots.com Flyvertaktisk Kommando

http://forsvaret.dk/ftk/Pages/default.aspx

Flyvertaktisk Kommando (FTK) er Flyvevåbnets øverste myndighed, og udøver kontrol med al militær flyvning i dansk luftrum og med danske flyversoldater udsendt i internationale operationer. Flyvertaktisk Kommando fastlægger de operative krav og bestemmelserne for beredskabet, så Flyvevåbnet kan løse sine nationale og internationale opgaver hurtigt, præcist og effektivt.Preview by Thumbshots.com Hærens Operative Kommando

http://forsvaret.dk/HOK/Pages/default.aspx

Hærens Operative Kommando (HOK) har blandt andet ansvaret for uddannelse og opstilling af personel og enheder til løsning af nationale og internationale opgaver samt andre opgaver indenfor rammerne af konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar.Preview by Thumbshots.com Søværnets Operative Kommando

http://forsvaret.dk/SOK/Pages/default.aspxc

Søværnets Operative Kommando (SOK) er den danske flådes hovedkvarter. SOK blev oprettet i 1961 og har domicil i Århus. SOK opgaver er delt i to hovedområder: Opgaver i og omkring de danske farvande og deltagelse i internationale maritime militære operationer i samarbejde med Danmarks alliancepartnere, som f.eks. NATO.Preview by Thumbshots.com Air Control Wing

http://forsvaret.dk/acw/Pages/default.aspx

Air Control Wing (ACW) har militær overvågning af al flytrafik i dansk og tilstødende luftrum som speciale. ACW operatører holder vågent øje med al flytrafik og har kontrollen med jagerfly døgnet rundt på alle årets dage. Det sker fra Control and Reporting Centre Karup (CRCKAR), der befinder sig på den midtjyske flyvestation.Preview by Thumbshots.com Fighter Wing Skrydstrup

http://forsvaret.dk/WSKP/Pages/default.aspx

Fighter Wing Skrydstrup i det sydlige Jylland er i dag hjemsted - og udgangspunkt - for den danske styrke af F-16 jagere og de mange mennesker, der dagligt arbejder med flyene. Flyvestation Skrydstrup skiftede i 2006 navn til Fighter Wing Skrydstrup. Denne navneforandring skal ses i lyset af den organisatoriske strukturomlægning, som i kølvandet på forsvarsforliget samlede alle kampflyene i Skrydstrup.